Vytvorenie korporátnej identity je základom podnikania. Identita je úzko spätá s filozofiou spoločnosti a pomáha vašej spoločnosti zviditeľnit sa. Ponúkame Vám tvorbu korporátnej identity na mieru podľa Vašich poziadaviek a predstáv. Tým grafikov zrelizuje Vašu požiadavku od počiatočnej myšlienky až po finálny návrh.